Categories
Profile

Kavya Shetty

Name: Kavya Shetty
Date of Birth: 10 June 1988
Place: Karnataka
Debut: Nam Duniya Nam Style
Awards: None
Known for: Nam Duniya Nam Style, Shivani, Smile Please, Samhaara
Social Media: Instagram: kavyashettyofficial